Langetermijneffecten massagestoel gebruik

Langetermijneffecten van een massagestoel

In dit artikel delen wij de resultaten uit een onderzoek welke is gedaan naar de langetermijneffecten bij het gebruik van een massagestoel. Dit onderzoek is gedaan door de onderzoekers Ji Yeon Baek, Eunju Lee, Bora Gil, Hee-WonnJung en Il-Young Jang en het artikel is gepubliceerd in Elsevier Ltd..  De doelstelling welke de onderzoekers zich vooraf stelde is als volgt: Aangezien de klinische voordelen van een massagestoel nog niet volledig zijn aangetoond, was ons doel om de effecten van langdurig gebruik van een massagestoel op stressindicatoren bij volwassenen te beoordelen.

Gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek naar effecten van massagestoel gebruik

Een gerandomiseerd gecontroleerd onderzoek is een onderzoek waarbij de deelnemers willekeurig (uitsluitend door toeval) worden ingedeeld in groepen. Deze groepen worden vervolgens onderzocht op de langetermijneffecten van het gebruik van een massagestoel. Het onderzoek richtte zich op volwassen tussen de 50 en 75 jaar oud die tweemaal per dag gedurende 6 maanden een massagestoel gebruikten.

Bevindingen onderzoek naar lange termijn effecten van een massagestoel

In totaal werden 80 volwassenen tussen de 50 en 75 jaar willekeurig toegewezen aan de interventiegroep (n=41) en de controlegroep (n=39). De interventiegroep gebruikte de massagestoel tweemaal per dag gedurende 6 maanden. De controlegroep kreeg voorlichting over leefstijlmodificatie.

De belangrijkste bevindingen van dit onderzoek waren:

Verminderde stressniveaus door gebruik massagestoel

Het gebruik van de massagestoel leidde tot een dalende trend in de cortisolspiegels 's middags. Cortisol is een hormoon dat samenhangt met stress. Lagere cortisolspiegels wijzen op verminderde stressniveaus.

Verandering in stresshormonen

De spiegels van dehydroepiandrosteronsulfaat (DHEA-S), een hormoon betrokken bij de stressrespons, namen significant af bij degenen die de massagestoel gebruikten. Dit suggereert een positief effect op de stressrespons. Daarnaast veranderde ook de niveaus van serotonine, insulineachtige groeifactor, erytrocytbezinkingssnelheid, hooggevoelig C-reactief proteïne en natuurlijke killercelactiviteit. Het gebruik van de massagestoel werd geassocieerd met een afnemende trend in serum cortisol niveaus om 13 uur (-2,68 ug/dL, p = 0,059). Serum DHEA-S niveaus namen significant af met de interventie (-9,66 ug/dL, p = 0,003)

Verbeterde stemming van gebruikers massagestoel

Na 6 maanden massagestoel gebruik rapporteerden deelnemers significant lagere depressieniveaus en een verbeterde subjectieve gezondheid.

De onderzoekers concludeerden dat chronische stress bij volwassenen effectief kan worden beheerst door langdurig gebruik van een massagestoel.

Hoewel er weinig andere robuuste studies zijn over de langetermijneffecten, suggereren enkele bronnen andere mogelijke voordelen zoals:

  • Verbeterde flexibiliteit en houding
  • Sneller herstel van blessures
  • Versterkt immuunsysteem

Meer onderzoek is echter nodig om deze beweringen te controleren. Deze studie toont in ieder geval aan dat regelmatig massagestoel gebruik kan leiden tot verminderde stress en een betere stemming op de lange termijn bij mensen tussen de 50 en 75 jaar oud.

Bron: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35339652/Reactie plaatsen