Stress herkennen bij medewerkers
Ziekteverzuim
Froukje
Ziekteverzuim
09/12/2023
1 min
0

Hoe herken je oplopende stress bij je werknemer?

09/12/2023
1 min
0

Veel van het ziekteverzuim vindt een oorzaak in stress. Volgens de World Health Organisation (WHO) is dat in meer dan 60% van alle ziekte zo. De stress uit zich dan in een fysieke of psychische aandoening. Als je dan de aandoening behandelt maar niet de onderliggende kwaal, de stress, wordt het meer dweilen met de kraan open. Als werkgever is het daarom belangrijk om stresssignalen bij werknemers tijdig te herkennen, zodat je hierop kunt inspelen en maatregelen kunt nemen om stress te verminderen. Hieronder vind je enkele signalen die erop kunnen wijzen dat een werknemer te veel stress ervaart:

Verandering in gedrag van je medewerker

Een werknemer die altijd vrolijk en sociaal was, kan opeens teruggetrokken en geïrriteerd zijn. Verandering in gedrag kan een aanwijzing zijn dat er iets niet goed gaat. Om dit te kunnen herkennen moet je je werknemer regelmatig ervaren. Niet iedereen die teruggetrokken acteert is gestrest. Wel iemand die dit nooit was. Let op de verschillen binnen de persoon.

Verminderde prestaties van de medewerker

Werknemers die stress ervaren, kunnen moeite hebben met het leveren van de gewenste prestaties. Ze maken bijvoorbeeld meer fouten, gaan slordig te werk of hebben moeite om zich te concentreren. Het kost steeds meer inspanning om dezelfde output te leveren, alsof je aan het eind van de marathon amper de kracht nog hebt voor die laatste kilometer.

Medewerker is minder betrokken

Werknemers die veel stress ervaren, kunnen verminderd betrokken raken bij het werk dat ze doen. Ze vinden het niet meer leuk, of zijn minder gemotiveerd om hun best te doen. Ook zie je dat ze minder betrokken zijn bij het team-gebeuren.

Medewerker is emotioneel instabieler

Wanneer werknemers overweldigd zijn door stress, kunnen ze emotioneel instabiel worden. Ze kunnen opeens boos, verdrietig of gefrustreerd raken, zonder duidelijke aanleiding. Denk hierbij ook aan ‘het korte lontje’.

Fysieke klachten bij medewerkers

Langdurige stress kan leiden tot fysieke klachten zoals hoofdpijn, buikpijn, rugpijn of vermoeidheid. Vaak heeft een werknemer er dan alles aan gedaan om het te negeren en wordt er pas over geklaagd als het zich echt opstapelt.

Vermijding van bepaalde werkzaamheden

Werknemers die te veel stress ervaren, kunnen bepaalde werkzaamheden voor zich uitschuiven of helemaal vermijden. Dit kan komen door een gebrek aan vertrouwen in eigen capaciteiten, of omdat ze onder druk niet weten waar te beginnen.

Als werkgever is het belangrijk om aandacht te hebben voor deze signalen en er actie op te ondernemen. Bespreek de signalen met de werknemer, biedt ondersteuning en probeer samen passende oplossingen te bedenken, zoals een tijdelijke urenvermindering, het aanbieden van coaching of teamtrainingen. Door tijdig in te grijpen bij stresssignalen wordt voorkomen dat de problemen zich opstapelen, de tijdelijke stress omslaat in chronische stress welke vervolgens kan uitmonden in een burn-out. Wil je meer weten over dit onderwerp? Maak een afspraak en dan sparren we samen over wat voor jullie het beste is!

Reacties
Categorieën